'Er is geen onbalans'

29-6-2018 10:54

Door Gastauteur

Over Beeldenstad Rotterdam, en dat het prima is zo...

Geachte heer Kneepkens,

Wij zijn u nog een reactie verschuldigd op uw mail van 2 februari 2018. U wijst ons in uw brief op de volgens u bestaande onbalans van beelden in de stad, waar het mannelijke en vrouwelijke beelden betreft. U stelt voor die balans te herstellen door in de Stadhuistuin ook een beeld van Venus-Aphrodite en van Minerva-Pallas Athene te plaatsen.

Na overleg met het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam laat ik u weten dat de gemeente aan uw verzoek niet tegemoet zal komen. Rotterdam beschikt, misschien niet specifiek in de Stadhuistuin maar wel in de stad als geheel, over zeer veel beelden van vrouwen en beelden van vrouwelijke kunstenaars (beeldhouwers en schilders in de openbare ruimte). Een ruwe berekening van het Centrum Beeldende Kunst leert dat ruim 12% van alle beelden in de stad vrouwenfiguren zijn. Waaruit niet de conclusie getrokken mag worden dat 88% van de collectie uit mannenfiguren bestaat; tot de collectie behoren veel figuratieve en abstracte kunstwerken die helemaal geen mensfiguur verbeelden. Er is naar onze mening dan ook geen sprake van een onbalans in de collectie. Een overzicht van vrouwelijke beelden in Rotterdam stuur ik u als bijlage bij deze reactie mee.

Wij hopen uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Groet,
Olga Smit
Senior Beleidsadviseur Cultuur 

Rubriek Gastbijdrage

Gastauteur

We vragen met enige regelmaat aan bekende of minder bekende Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan Stadslog. Of dergelijke Rotterdammers komen zèlf met relevante stukk...

Bekijk profiel