Vredesstraat komt er!

22-1-2016 17:22

Door Gastauteur

Stadslog Rotterdam heeft de poëet-politicus Manuel Kneepkens altijd gesteund in zijn streven poëzie (nog) meer in het straatbeeld van onze stad op te nemen. Zie de eerdere Stadslog-bijdragen van de heer Kneepkens over dat onderwerp, hier en hier. Met enige trots publiceren wij dan ook het besluit om de Karel Doormanstraat, middels nieuwe haiku-tegels, tot een heuse 'Vredesstraat' te promoveren. 

Beste leden van de gebiedscommissie,

Inleiding

De heer Kneepkens heeft de burgemeester verzocht om van de Karel Doormanstraat een Vredesstraat te maken door het jaarlijks leggen van een haiku-tegel. Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels, waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. Op dit moment liggen er zes haiku-tegels op de Karel Doormanstraat. Hieronder een kleine impressie:

Aanleg, beheer en onderhoud, bewoners en ondernemers

De burgemeester heeft het verzoek doorgestuurd aan de gebiedscommissie Centrum en wethouder Langenberg om dit te behandelen. Indien akkoord, kan het plan verder worden opgepakt en uitgevoerd.

Aanleg

De heer Kneepkens heeft Poetry International en het CBK bereid gevonden een plan in te dienen. Na akkoord van de gebiedscommissie wordt dat verder opgepakt. Elk jaar wordt dan een nieuwe haiku-tegel geplaatst.

Beheer en onderhoud

De huidige zes tegels zijn in eigendom en beheer van de gemeente Rotterdam. Het lijkt Stadsbeheer prima en meest praktisch om ook bij hen alle tegels in beheer te houden.

Bewoners en ondernemers

Daarnaast biedt dit een kans om ook bewoners en ondernemers erbij te betrekken: dit biedt kansen op positieve aandacht. Er is nog niks concreets afgesproken, in de eerste gesprekken is wel positief gereageerd. Met ondernemers en bewoners gaan we het verder bespreken: de rol die zij hierbij kunnen oppakken, mogelijk andere initiatieven die het kan opleveren, het uitdragen van deze straat als Vredestraat.

Tot slot

In 2016 zullen werkzaamheden plaatsvinden in de Karel Doormanstraat aan de stadsverwarming, dat zal ook worden afgestemd met de huidige en nieuw te plaatsen tegels.

Gevraagd besluit

  • Instemmen met het verzoek;
  • Uitvoering verder oppakken met de heer Kneepkens, Poetry Internationalk/CBK, ondernemers, bewoners, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer. Dat zijn veel partijen, maar het is minder complex dan het zo lijkt.

Rubriek Gastbijdrage

Gastauteur

We vragen met enige regelmaat aan bekende of minder bekende Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan Stadslog. Of dergelijke Rotterdammers komen zèlf met relevante stukk...

Bekijk profiel