De motor staat aan

27-1-2013 13:26

Door Marina Meeuwisse

Op 26 januari 2013 heeft er voor het eerst een Burgertop plaatsgevonden in Nederland, om precies te zijn in de laboratorium-stad Rotterdam, op initiatief van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Belangrijkste doel: de mening van bewoners peilen over het beleid dat overheden, woningcorporaties en scholen hebben ingezet sinds het Pact op Zuid in 2006 is gestart. Tijdens deze Burgertop – Duizend op Zuid – schuiven 1000 Rotterdammers aan, die op Zuid wonen, om te praten over het leven zoals het is op Zuid en te vertellen over de oplossingen die de Zuiderlingen zelf zien om het leven nog beter te maken op Zuid.

 

Naast al die bewoners, was de politiek ook vertegenwoordigd. Burgemeester Aboutaleb, Burgemeester van der Laan, Minister Blok, en Wethouder Karakus waren er in functie. (Wethouder Louwes was incognito, zij heeft als burger het gesprek aan een tafel met zeven Zuiderlingen geleid.) In inleidende speeches hebben zij aangegeven wat er volgens hen moet gebeuren. De Minister werkt aan een wet om huisjesmelkers tegen te gaan, werkt aan een beter toezicht op de rol van woningcorporaties: de focus op sociale woningbouw. Burgemeester van der Laan steunt het idee dat er meer geld vrij moet komen om het leven op Zuid nog beter te maken. Onze eigen burgervader heeft nogmaals onderstreept dat Zuid de toekomst heeft, want er wonen veel jonge mensen op Zuid en dat het onderwijs en ouders hierin een essentiële taak hebben. Natuurlijk was ook de directeur van het NPRZ er, Marco Pastors, de gastheer die onvermoeibaar heeft geluisterd naar iedereen die hem iets wilde vertellen. En, dat kan ik u verzekeren, heel veel mensen hebben hem aangesproken.

 

 

Moed, democratische innovatie en beleid

Enige moed kan de organisatie niet ontzegd worden: Duizend bewoners vragen om met hun ideeën en suggesties te komen. Duizend Zuiderlingen hebben met elkaar van gedachten gewisseld over school en werk, met duizend verhalen, duizend anekdotes, duizend meningen, visies, opvattingen en ervaringen. Op Zuid. Over Zuid. Zie daar maar eens een coherent geheel van te maken, probeer al die suggesties en meningen maar eens boven het niveau van de anekdotes uit te tillen, er een lijn in zien, te vertalen in nieuw beleid en vooral: probeer maar eens zichtbare resultaten van dat beleid realiseren. Het is een mooie uitdaging waar de laatste woorden vast nog niet over gezegd zijn.

 

Enige moed kan de Zuiderlingen ook niet ontzegd worden: door weer en wind zijn zij naar Ahoy gekomen om aan politici, bestuurders en beleidsmakers te vertellen wat zij ervaren. Daar is moed voor nodig omdat het niet altijd evident is dat de inbreng van bewoners tot werkelijke resultaten leidt, resultaten die zichtbaar zijn in het alledaagse leven, het leven zoals het is. Tegelijk is die moed typerend voor veel Rotterdammers, of, zoals burgemeester Aboutaleb het samen heeft gevat: in het wapen van Rotterdam staat niet voor niets “Sterker door Strijd”.

 

 

Aanpak

De vraag is nu hoe de organisatie van de Burgertop geprobeerd heeft om alle informatie in een geoliede machine te verwerken. Dat is als volgt gegaan: de organisatie heeft vragen voorbereid, die als leidraad gebruikt zijn tijdens de gesprekken. De onderwerpen zijn: de situatie nu in relatie tot het beeld dat geschetst is door politici en de directeur van het NPRZ; school; werk en last but not least: meedoen, participeren om het beleid handen en voeten te geven. Omdat er 200.000 Zuiderlingen zijn en omdat bewoners van de Noordoever vast ook nieuwsgierig zijn, volgt een opsomming van alle vragen die door de organisatie zijn voorbereid.

 

Ronde 1, de situatie zoals die is geschetst door de inleiders (de politici en Marco Pastors) “Er is net een beeld geschetst over de problemen hier op Zuid. Wat vindt u van het verhaal dat u zojuist heeft gehoord? Herkent u het? Wat mist u in het verhaal? Bent u het eens met de keuze om als eerste aan school en werk aan de slag te gaan?”

 

Ronde 2, stellingen en vragen over school: “Meer tijd op school doorbrengen is goed voor de kinderen. Ouders moeten zich meer met de school, leren en beroepskeuze van hun kinderen bemoeien. Scholieren die kiezen voor techniek en zorg gaan een mooie toekomst tegemoet. Verdiepingsvraag: Wat houdt de kinderen op Zuid tegen hiervoor te kiezen?”

 

Ronde 3, stellingen en vragen over werk: “Iedereen moet iets doen voor zijn/haar geld. Ook als je een uitkering hebt. Er is voldoende werk in Rotterdam en omgeving. Verdiepingsvraag: Hoe komt het dat er toch veel werklozen zijn? Als je op tijd komt, normaal omgaat met collega’s en doet wat je gevraagd wordt, vind je werk.”

 

Ronde 4, ter afsluiting hebben alle deelnemers een algemeen gesprek gevoerd over actief zijn op Zuid. Daarbij zijn de volgende vragen als uitgangspunt gebruikt: ”U heeft net gehoord wat mensen zoal doen op Zuid. Wat vindt u daar van. Vindt u dat er genoeg mensen zijn die actief zijn op Zuid? Denk daarbij aan iets in de buurt, op school, op een wijkcentrum, of nog iets anders? Op welke terreinen zouden meer initiatieven moeten komen? Zijn er dingen die u zelf wilt doen?”

 

Die stellingen en vragen zijn doorgenomen en van commentaar voorzien door zeven bewoners aan één tafel, met een gespreksleider en een notulist. En als u dan even mee rekent dan weet u dat er 110 tafels in de zaal hebben gestaan. De notulen van elke tafel – 110 dus - zijn verzameld en zullen ongetwijfeld een rijke bron van informatie zijn. Daarover is nog geen verstandig woord te zeggen, het lijkt realistisch dat de organisatie nog even in touw is om van de grote hoeveelheid reacties chocola te maken.

 

 

Resultaten?

Rotterdammers zouden geen Rotterdammers zijn als de eerste roep om resultaten, na amper 18 uur, al klinkt – ik las het al op twitter: wat zijn de resultaten? Ondanks het feit dat de notulen nog niet diepgaand zijn uitgewerkt zijn er gisteren al resultaten geboekt. Om te beginnen is duidelijk geworden dat er grote verschillen zijn in de belevingswereld van bewoners en die van politici en beleidsmakers. Dat alleen al is – in het licht van democratische innovatie – een resultaat. Sommige vragen zijn volledig doorgestreept en vervangen door teksten die vanuit het perspectief van bewoners belangrijk zijn. Tijdens de Burgertop is er genetwerkt tussen bewoners onderling, tussen professionals onderling, zijn er zaken gedaan en afspraken gemaakt tussen bewoners en professionals die zich met bepaalde kwesties bezighouden. Ook dat mag een positief resultaat heten. Bewoners vinden – en dat tonen zij aan met voorbeelden uit hun eigen dagelijkse ervaring – dat er ook veel dingen goed gaan en vragen daar aandacht voor. Bewoners vragen aandacht voor de diversiteit van de stad, aandacht voor het gegeven dat een metropool nu eenmaal uit verschillende realiteiten bestaat, uit arm en rijk. En dat die verschillen – tussen arm en rijk - niet per definitie negatief beoordeeld hoeven worden. Bewoners vinden dat de media een niet altijd positieve rol spelen in de beeldvorming over Zuid. Waarvan akte.

 

De motor staat aan, Zuiderlingen zetten zich in, politici en bestuurders hebben niet alleen een luisterend oor, zij willen ook aan de slag met de resultaten van de Burgertop. Hup Rotterdam Zuid! 

Rubriek MM

Marina Meeuwisse

Marina Meeuwisse combineert wetenschap en kunst. Vanuit wetenschappelijk oogpunt houdt zij zich bezig met perceptie, emotie, geheugen en fundamenteel onderzoek. Haar onderzoek focu...

Bekijk profiel