Stem op 'wij' of op mij

20-3-2018 10:03

Door Nico Haasbroek

Als kandidaat van "Wij Delfshaven" doet Nico Haasbroek verslag van de laatste schermutselingen voor verkiezingsdag

Op allerlei manieren proberen wij tijdens de laatste dagen van de campagne de aandacht op ons te vestigen. Vrijdag verzamelden wij in het Wijkpaleis en daar stak Koning Willy, gehuld in een rood wit blauw gewaad en een masker met gezicht van Willem Alexander een half-komische Wij-rede af. Als toespeling op zijn zin uit de laatste Kersttoespraak: “We moeten niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij.” Dat wordt dan weer gefilmd en via internet verspreid. Daarna breken we met een man (en vrouw) of tien van “Wij Delfshaven” in bij het buurtdebat in Middelland. Op dat moment ging het net over het uit elkaar spatten van het linkse verbond in Rotterdam door een tweet van NIDA, vier jaar oud, waarin Israëlische praktijken gelijk werden gesteld aan die van ISIS. Wie het Midden Oosten een beetje kent snapt zo’n reactie, maar het was voor de leiders van PvdA en Groen Links reden om hun onderdanen in Rotterdam te gebieden om het verbond op te doeken.

Waar bemoeien ze zich mee? Zo’n linkse samenwerking hier is toch oneindig veel belangrijker dan een ruzie over een oude, nogal domme internettekst? Vreemd dat ze in Middelland zo’n lijsttrekkersdebat nog eens dunnetjes over doen. Het lijkt me veel zinvoller om de degens te kruisen over kwesties die in de buurt spelen, zoals de discussie over het al of niet opheffen van een paar daklozen- en verslaafden-voorzieningen aan de ’s Gravendijkwal. Iets wat de meeste bewoners helemaal niet nodig vinden.

Daarna start de kroegentocht, van Hensepeter op de hoek van de Nieuwe Binnenweg tot en met ‘het Sluisje’ bij Delfshaven. Dat levert mooie ontmoetingen met voor- en tegenstanders op. Tussendoor wordt hier en daar een Wij-sticker op verkiezingsborden van andere partijen geplakt. NIDA windt zich daar enorm over op. Waarom? Als burgerbeweging ontvangt “Wij” geen cent voor het voeren van een campagne dus moeten wij het soms ook van enigszins ondeugende acties hebben. Plakoorlogjes zijn zo oud als er verkiezingen zijn. Als we een dag later bij de deuropening van Albert Heijn aan de Binnenweg een tijdje braaf staan te flyeren, komt de filiaalchef met zijn geuniformeerde bewaker ons wegsturen. Wat een lul. Later vertelt het NOS Journaal dat 17 maart de koudste dag ooit is.

Maar ter zake nu. Het gaat natuurlijk woensdag om het resultaat. En of je als kandidaat gekozen wordt. Ik heb echt geen idee. Het kan net niet of net wel.

En wat doe je als je veel voorkeursstemmen zou krijgen? In sommige gevallen heb je dan recht op een zetel. Het is allemaal reuze spannend. “Wij” heeft nu twee zetels in de gebiedscommissie en ik sta op nummer 4 van de lijst. Het heeft alleen zin om op mij te stemmen als u in mijn gebied, Delfshaven, woont. Ik woon zelf in de buurt Middelland en daar wordt na de verkiezingen een wijkcomité van vijf personen geloot. Theoretisch zou ik daar dus ook nog via loting voor in aanmerking kunnen komen.

Wat gebiedscommissies mogen is – samen met de burgers - een wijkplan maken, advies aan de gemeente geven en initiatieven van bewoners ondersteunen. Daarvoor is ook een bescheiden budget. Wat mij betreft gaat het bij de verkiezingen in de eerste plaats om de inhoud en daarna pas om de persoon. “Wij Delfshaven” vindt dat de burgers het in Rotterdam West zelf voor het zeggen moeten hebben en niet de gemeente. We willen in de toekomst onze eigen democratie en economie gestalte geven. Verder gaat het ons inhoudelijk om dingen als de ongelijkheid tussen de bewoners verkleinen, de zorg en het milieu verbeteren en bevorderen dat we nog beter en plezieriger met elkaar samenleven.

Maar wat kunt u verwachten als u uw stem aan mij geeft? Dan kiest u iemand,

  • die in Middelland woont en daarover kort geleden een boek geschreven heeft.
  • die leiding gaf aan RTV Rijnmond en initiatiefnemer was van Club Math.
  • die optimistisch en enthousiast is.
  • die als 74-jarige van oordeel is dat je ouderen niet zou moeten discrimineren.
  • die wil dat de bewoners van Delfshaven meer te zeggen krijgen over het reilen en zeilen in hun wijk.
  • en die politiek te belangrijk vindt om alleen aan politici over te laten.

Dus stem voor de gebiedscommissie in Delfshaven op “Wij” of op mij.

Rubriek Nieuwe politiek

Nico Haasbroek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nico_Haasbroek

Bekijk profiel