Burger bestormt stadhuis

25-6-2018 14:32

Door Stadslog Rotterdam

In-soo Radstake poogt op het pluche te komen, als wethouder Cultuur 

Geachte Raadsleden van Rotterdam,

Zoals u inmiddels weet heb ik mij officieel aangemeld als kandidaat wethouder Cultuur te Rotterdam. Op basis van artikel 5 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad 2016 van de Gemeente Rotterdam lijkt het erop dat de procedure (nog) niet juist is gevolgd aangaande mijn kandidatuur als wethouder Cultuur.

Volgens de Griffie ben ik uitgesloten van deelname van de hoorzitting en kan ik ook geen spreektijd krijgen in de raad. Echter heb ik geen gelegenheid gehad om tijdens een openbare bijeenkomst raadsleden en/of commissie de kans te geven vragen te stellen over mijn motivatie en kandidatuur. 

Zie hiervoor de toelichting bij artikel 5: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Rotterdam/432180.html

Hierdoor bestaat de kans dat jullie als raadsleden ongewild meewerken aan een geval van ongelijke behandeling bij sollicitatie. Daarbij lijkt het ook dat er sprake is van een onafgeronde sollicitatieprocedure, op dit moment. Want is het niet raar dat je als burger je wel kunt kandideren als kandidaat, maar dat je vervolgens wordt uitgesloten van verdere deelname omdat je niet verbonden bent aan een politieke partij, of lid bent, of bent voorgedragen door een politieke partij?

Ik wil jullie daarom verzoeken om mij dezelfde gelegenheden en behandeling te bieden als die de kandidaat-wethouders die voorgedragen zijn door de politieke partijen hebben gehad. 

Hartelijke groet,

In-Soo Radstake

Rubriek Nieuws

Stadslog Rotterdam

Bekijk profiel