Uiteindelijk gaat het tóch weer over geld

6-7-2013 12:43

Door Stefan van Hoek

Over het 'Technikon'-complex en een gedateerde claim op rivierzicht 

 

Ik zit aan de noordelijke kant in een kantoorcel op de 23ste verdieping van gebouw de Hofpoort, de vijfentwintig bouwlagen hoge, voormalige Shell-toren. In de verte zie ik de skyline van Den Haag. 's Ochtends, dan…  's Middags is het alweer nevelig geworden en reikt het zicht minder ver.

   

Veruit het grootste deel van de bezoekers loopt aan de kantoorcel voorbij en gaat in de ruimte ernaast van het uitzicht staan genieten. Al dan niet fotograferend met telefoon en soms zelfs een heus fototoestel. Misschien verwart de tekst op het uitnodigingsvel naast de deur en komt er daarom niemand naar binnen. 'Bestel je eigen blog' staat er op het papier. Ik vermoed dat de term 'bestellen' de bezoeker iets te veel doet vrezen dat hij of zij voor zijn of haar blog zal moeten betalen en haal het daarom van de glaswand.

 

De enige persoon die even een stap binnen heeft gezet vroeg of ik wist hoe hoog we hier zaten. Met mijn antwoord dat het de 23ste verdieping is, nam hij geen genoegen. Hij bedoelde hoeveel meter. Ik meen te weten dat het gebouw 90 meter hoog is. Per bouwlaag reken ik voor het gemak drie meter. Dakrand op 90 m – 2 bouwlagen van 3 m is dus 84 m. Maar als ik vervolgens 24 x 3 doe, reikt de vloer slechts tot 72 m hoogte. Ik neem de multiplier 24 in plaats van 23, omdat de 23ste verdieping in de praktijk de 24ste bouwlaag is. De eerste bouwlaag is immers de begane grond, de tweede de eerste verdieping en zo verder. Begrijpt u het nog? Welkom in de wondere wereld van het etages tellen. Dus ik volsta tegen de bezoeker met de mededeling dat het hier om de  23ste verdieping handelt. Zoek het maar uit met je meters, en met je bouwlagen ook. En nou wegwezen.

 

Erna komt er een man binnen die begint te vertellen over het Akragon, het eerst in het oog springend gebouw direct noordelijk naast de Hofpoort, tegenwoordig bekend van de sportschool van David Lloyd. Van hieruit zie ik mensen op de bovenste verdieping fitnessen. Ze hebben het formaat van Airfix-poppetjes. De man vertelt me dat Huig Maaskant de architect van het Akragon is. Ik meen dat ooit al eens ergens te hebben gelezen en ik weet dat Maaskant ook ontwerper van het Groothandelsgebouw was.

 

Vanaf hier heb ik een overzichtelijk uitzicht over het complex. Ik kan nu waarnemen – nadat de bezoeker me erop heeft gewezen – dat het één geheel is. Tot zojuist koppelde ik de term 'Akragon' altijd slechts aan de hoogbouw. Nu zie ik dat de hoogbouw bovenop een onderbouw staat, die doorloopt van de Schiekade, via de Heer Bokelweg en Boekhorststraat tot de Teilingerstraat. Als ik het thuis nog eens nazoek, blijkt dat het gehele complex Technikon heet en dat de hoogbouw het Akragon is.

  

De toren is indertijd gebouwd met het idee dat er van bovenin, over de Coolsingel en het Hofplein heen, zicht op de rivier zou zijn, vertelt de man me. Dat is inderdaad een tijd lang het geval geweest. Maar met de bouw van het Maritiem Museum, op de plaats van de vroegere Bijenkorf, is het zicht op het water volgens hem verdwenen.

 

Ik vraag me af in hoeverre dat feit Maaskant heeft gefrustreerd. Of hij zich in zijn architectonische eer aangetast heeft gevoeld, omdat iemand de brutaliteit heeft gehad op een kleine kilometer afstand een ander gebouw in zijn zichtlijn neer te zetten. Vooral de scheppende mens heeft in zijn drang naar maakbaarheid nogal eens de neiging andermans logische ingrepen of toevoegingen te beschouwen als inbreuk op de privacy, motie van wantrouwen of zelfs flagrante schending van het individu.

 

In het geval van het Akragon: later heeft iemand zelfs de brutaliteit gehad een hele brug in die zichtlijn te plaatsen. Die architect was op zijn beurt van mening dat hij copyright betaald moest krijgen voor alle commerciële foto's die van zijn Erasmusbrug waren genomen. Omdat die zijn intellectueel eigendom zouden zijn.

  

En als de erven Erasmus, indien bestaand, op hun beurt geld zouden claimen voor het ongeveer oneindig hergebruik van de naam van de filosoof, zou Rotterdam ernstiger failliet zijn dan na de bouw van zevenenveertig nieuwe Feyenoord-stadions.

 

Deze blog werd besteld door een (nog) niet nader geïdentificeerd persoon, die als sleutelwoord 'Akragon' opgaf.

 

Afbeelding / www.archined.nl

Rubriek Bestel je eigen blog

Stefan van Hoek

Hij werd geboren en groeide op in de hoofdstad van de provincie Zeeland. Na het afronden van zijn atheneum-opleiding verhuisde hij naar Rotterdam om verder te schaven aan zijn mens...

Bekijk profiel