The New Commons, deel 1

24-2-2015 01:08

Door Rini Biemans

Dokter Biemans deelt het recept van de ‘gelukkige stad’

 

Willen we een stad waar kinderen zich veilig weten en overal kunnen buitenspelen? Waar buurtbewoners elkaar kennen en mensen graag wonen? Of willen we een verzameling ‘gated communities’ voor de welvarende burger, die onderling verbonden zijn door anonieme ‘no go areas’ vol gezichtsloze armen die onder permanent cameratoezicht staan? Dát is de keuze voor de toekomst. En dát maakt de groei van ‘The New Commons’ zo enorm wenselijk.  

 

Overheden, grote bedrijven en invloedrijke onderzoeksinstituten moeten nog wennen aan het nu volgende idee. Het succes van onze toekomst wordt niet bepaald door economische groeipercentages, maar door de mate waarin we onszelf gelukkig kunnen maken. De verzorgingsstaat heeft lange tijd goed werk gedaan om ons materiële geluk te bevorderen, maar in 2015 begint ook in onze stad bij jong en oud, rijk en arm, het collectieve besef te dagen dat welvaart, geld verdienen dus, alleen zin heeft als we er ons Bruto Stedelijk Geluk (BSG) mee vergroten. En de slimste onder ons weten nú al dat meer BSG uiteindelijk óók goed is voor de economie, voor de veiligheid  en de volksgezondheid. En ja, zelfs goed voor de honger van bedrijven om zich in Rotterdam te willen vestigen. Wie wil er nu naar een spookstad verhuizen?  

 

Geluk herstellen

Vraag. Waar staat geluk in Rotterdam het meest onder druk? Waar heeft het inkrimpen van de verzorgingsstaat en de focus op economische groeipercentages (bezuinigingen!) het meeste schade berokkend? Juist, in de zogenaamde ‘achterstandswijken’.Vandaar dat het voor de hand ligt om daar, als eerste, het geluk te ‘herstellen’.Terwijl de welvarende burgers het nog een tijdje (ternauwernood) kunnen uitzingen met hun ieder-voor-zich-mentaliteit, is het water in de achterstandswijken tot aan de lippen gestegen. En zal daar een nieuwe vorm van ontmoeting, gemeenschappelijkheid, kameraadschap en zorg wortel moeten schieten, willen die wijken geen diepe gaten schieten in ons Rotterdamse BSG. Het goede nieuws? Het herstelproces is ingezet! En dat proces heet ‘The New Commons’.

 

De verzorgingsstaat voorbij

‘The New Commons’ is een herstelproces dat de individualisering en professionalisering van de afgelopen decennia ‘terug rolt’. Dat we gelukkig worden van dicht gereguleerde ‘pakketjes’ en ‘producten’ is namelijk een verzinsel van politici, zeker als we inzoomen op de kwetsbare wijken. Waar we werkelijk een goed gevoel bij krijgen (en dus gelukkig van worden) is van elkaar, van ontmoeting dus, ondernemen, creëren, zorgen en iets ‘voor elkaar betekenen’. Kortom, van zo’n beetje alles wat de verzorgingsstaat de afgelopen decennia heeft ontmoedigd.

 

Nieuwe netwerken

Nog even en ‘The New Commons’ heeft geen subsidie, goedkeuring, applaus of schouderklopjes meer nodig; steeds meer vaklieden en professionals kiezen er zèlf voor in nieuwe netwerken te functioneren die lokaal wortel schieten, lokaal betekenis hebben en lokaal geluk creëren.

 

Nieuwsgierig geworden naar ‘The New Commons’? Volg dan de komende bijdragen van Dokter Biemans, hier op Stadslog.            

Rubriek Dokter Biemans

Rini Biemans

Rini Biemans (1960) werkte als arts, werd vervolgens kunstenaar, eerst schilder en later zo’n beetje alles wat hij nog niet kon en wilde leren. Omdat hij zich meer en meer gi...

Bekijk profiel