De robot-koning

3-3-2016 12:24

Door Gastauteur

(door Manuel Kneepkens voorgelezen op de literaire bijeenkomst ‘Raketten en robots’ in het Cultureel centrum Tarwewijk, zondag 29 februari 2016) 

Markies Marie-Jean de Condorcet (1743 -1794) was een Franse filosoof, een vroege politieke wetenschapper. Weliswaar ook bekend om zijn bijdragen aan de wiskunde, was hij allereerst een sociaal bewogen mens die, ofschoon van adel,  niettemin de Franse revolutie loyaal steunde. Hij pleitte onder meer voor grondwettelijk recht, vrij en gelijk publiek onderwijs en gelijke rechten voor vrouwen. En eveneens voor  gelijke rechten voor mensen van alle rassen.

Zijn opvattingen over de gelijkwaardigheid van mensen, maakt hem vrijwel automatisch tot een tegenstander van de monarchie. In dat kader deed hij – ludiek avant la lettre - het voorstel: de monarchie te vervangen door een zelf bewegende pop, een ‘automate royal’. Deze mechanische koning zou alle ceremoniële functies  van het Koningschap kunnen vervullen en bovendien - tegen minimale kosten - aangenaam kunnen converseren met buitenlandse staatshoofden als die op bezoek zouden komen… De machine zou ook ‘automatisch’ alle wetten tekenen, die het parlement had aangenomen en erfopvolging zou niet langer het probleem zijn.

Mits goed onderhouden - nu en dan een spuit olie… - zou de automatische koning vrijwel het eeuwige leven hebben

Inmiddels, zoveel jaren later, zijn al vele functies in onze samenleving geautomatiseerd. En ook de robot stoomt op. De knuffelrobot voor dementen is al werkelijkheid. En sinds de VS onder Obama huiverig is geworden om mensen als ‘boots on the ground’  in te zetten, wordt daar nu in snel tempo een programma ontwikkeld  voor robots als ‘boots on the ground’. Zo lanceerde het Pentagon in 2011 de robotwedstrijd Darpa. Vier jaar lang werkten teams naar de finale in 2015. Toen werden de mogelijkheden van de ontwikkelde robots beproefd in een speciaal parcours. Iedere robot moest een wagen besturen en daar in en uit kunnen klimmen.  Daarna een deur openen , een gat in de muur boren , een brandkraan dicht draaien en tenslotte een trap beklimmen. De vechtrobot Atlas, bedoeld als ‘boot on the ground” werd tweede bij de Darpa-finale. De opgaven bleken voor de meeste andere robots te hoog gegrepen. Slecht enkele robots slaagden er, buiten nummer 1 en Atlas, in om heelhuids het parcours af te leggen. Een robot onthoofdde zich per ongeluk. (Dat zouden ze bij IS ongetwijfeld zeer hebben gewaardeerd.)

Over de wedstrijd bestaat een videofilmpje. De meeste mensen die dat zagen vonden de robot behalve imposant ook wel angstaanjagend  Want wat is de volgende stap? Hoe lang zal het nog duren of de mensheid wordt onderdrukt door haar eigen schepping? Krijgen wij, kortom, een robotapocalyps?

Eén ding is zeker: mocht De Condorcet’s idee van een ‘robot-koning’ in zijn eigen tijd nog onuitvoerbaar zijn, zo’n robot fabriceren is heden ten dage ongetwijfeld een fluitje van een cent.

Krijgen wij dus binnenkort een Robot van Oranje Nassau, die de meeste of misschien wel alle taken van Willem Alexander overneemt? En die zich op Prinsjesdag naar de Staten Generaal  begeeft in een zelfrijdende Gouden Koets?

Het zal even wennen zijn. Maar uitgesloten is het zeker niet.

Afbeelding / www.koningsdag27april.info

Rubriek Gastbijdrage

Gastauteur

We vragen met enige regelmaat aan bekende of minder bekende Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan Stadslog. Of dergelijke Rotterdammers komen zèlf met relevante stukk...

Bekijk profiel