Feyenoord City alias Kafka aan de Maas

24-9-2018 16:14

Door Gastauteur

Dat de business case achter Feyenoord City een ingewikkelde is, weet zo langzamerhand iedereen. Gelukkig kunnen we dankzij 'bijters' als Pieter Verkaik op de hoogte blijven van de laatste schermutselingen en feiten. Wethouders en Feyenoord-bestuurders hebben het in hypercorrecte managementtaal over 'steunpunten' en een 'leerwerkbedrijf', maar garanties over de sociale inbedding van Feyenoord City op Zuid geven ze niet af. 'Aan de hand van allerlei kleurtjes (...) denkt de raad grip te houden op het Feyenoord City programma.' Wordt het groteske stadionproject er op een 'Kafka aan de Maas'-manier doorheen gerommeld? Lees deze bijdrage van Pieter Verkaik.   

Bureaucratisch gegoochel met het 'Sociaal Economisch Programma'...

Het is april 2018 wanneer de Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma wordt gepresenteerd door Feyenoord City en de gemeente Rotterdam. De overeenkomst is een gevolg van de een jaar eerder door de gemeenteraad toegezegde financiële steun aan het nieuwe stadion van Feyenoord. In ruil voor meer dan 135 miljoen euro steun gaat Feyenoord een aantal sociaal-maatschappelijke projecten opzetten, veel mensen aan het werk helpen, nog meer stagemogelijkheden aanbieden en wordt het nieuwe stadion een broedplaats van innovatie. Al snel bleek dat er is gerommeld met de cijfers. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam heeft daarop een paar schriftelijke vragen gesteld aan het college en daarna bleef alles zoals het was. De vraag is echter of de gemeenteraad – die middels allerlei moties in april 2017 als opdrachtgever voor dit sociale programma kan worden gezien – door heeft wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld afgelopen zomer.

Een duidelijke afspraak…

De Intentieovereenkomst is namelijk niets waard, het is slechts een concept dat in juni of juli naar de  definitieve Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma zou worden omgezet. Dat is echter niet gebeurd. Het volgende schrijft het college nog in april, bij het opsturen van de Intentieovereenkomst aan de gemeenteraad: “Uitgangspunt is dat de initiërende partijen Feyenoord Rotterdam N.V., Stadion Feijenoord N V. voor eigen rekening en risico hun programma opstellen en uitvoeren. De intentieovereenkomst bevat als harde voorwaarde dat Feyenoord voor de te overeenkomen basisovereenkomst in juni/juli 2018 haar projectorganisatie en een gedekte meerjarenbegroting op orde moet hebben.”

…waar nu op wordt teruggekomen.

Het is inmiddels september en Feyenoord weigert die Intentieovereenkomst naar een Basisovereenkomst om te zetten. Dit heeft alles te maken met de directeur van Feyenoord, Jan de Jong. Bij zijn overgang vanaf de NOS in oktober 2017 kreeg hij nog veel lof toegezwaaid voor het feit dat hij zo’n goede onderhandelaar is. “Mensen die met De Jong hebben gewerkt noemen hem een ervaren en handige bestuurder en goed onderhandelaar” kopte het Financieel Dagblad. De ambtenaren van de gemeente Rotterdam kunnen daar nu waarschijnlijk ook over meepraten.

Jan de Jong heeft namelijk gezien dat de cijfers in het Sociaal Economisch Programma veel te hoog zijn ingeschat. Met haar huidige organisatieomvang kan Feyenoord deze taakstelling simpelweg niet aan. Het opzetten van een leerwerkbedrijf en meerdere sociale steunpunten in de wijken van Rotterdam-Zuid kost ook nog eens flink wat geld. Geld dat Feyenoord hier niet aan kan of wil besteden. Het personeelsbestand van de club zal flink in omvang groeien wanneer alles door gaat. Die groei staat dan echter helemaal los van de primaire opdracht die iedere bestuurder bij Feyenoord heeft: er alles aan doen om landskampioen te worden met het eerste elftal. (De andere optie die Jan de Jong heeft is om externe partijen in te huren die het werk namens Feyenoord uitvoeren om de taakstelling zoals genoemd in de Intentieovereenkomst te behalen. Dan krijgt Feyenoord dus te maken met onderaannemers uit het maatschappelijk veld en daar de regie op houden is weer een vak apart, dus ook geen aantrekkelijk scenario voor De Jong.)

Al met al is de Intentieovereenkomst voor het sociale programma in de ogen van De Jong dan ook alleen voor de gemeente heel voordelig en omdat de directeur van Feyenoord het belang van Feyenoord voorop heeft staan, was hij afgelopen zomer namens de voetbalclub weer aan het terug-onderhandelen. Mogelijk gaat Feyenoord alleen verder als ook andere grote Rotterdamse ondernemingen zich als ‘founding fathers’ aan dit maatschappelijke programma verbinden.

Nog even wachten: de bestuurlijke besluitvorming

Hoe deze onderhandelingen verlopen? Daar laten de betrokkenen zich niet in het openbaar over uit. Volgens de woordvoerder van Feyenoord City zijn er zelfs geen onderhandelingen geweest, maar is de vertraging ontstaan door de coalitieonderhandelingen op de Coolsingel afgelopen zomer en hebben “de omvang en de complexiteit van het project als geheel en de verschillende deelprojecten, naast alle andere ontwikkelingen binnen Feyenoord City, (…) veel van de organisatiekracht van Feyenoord gevraagd de laatste periode.” Wethouder Visser heeft begin september laten weten dat de definitieve stukken eind september gereed zijn voor bestuurlijke besluitvorming. We moeten dus nog even geduld hebben voordat er echt iets duidelijk is.

Voortgangsrapportage

Omdat dit project door de gemeenteraad is benoemd tot ‘risicovol project’ krijgt de raad twee maal per jaar een voortgangsrapportage vanuit het college toegestuurd. Aan de hand van allerlei kleurtjes en planmatige activiteiten in een document denkt de raad grip te houden op het Feyenoord City programma en dus ook dit deelproject. In de vorige rapportage (april 2018) stond er bij slechts één onderwerp alles op groen: dat was bij het Sociaal Economisch Programma. Binnenkort komt er een vervolg op die rapportage. Ik ben heel benieuwd welke tekst, kleur en uitleg dit sociaal economische onderdeel krijgt!

Pieter Verkaik

PS. De voortgangsrapportage Feyenoord City verschijnt eind oktober en wordt besproken in de gemeenteraadscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) op donderdagavond 22 november.

Afbeelding / wikipedia.org

Rubriek Gastbijdrage

Gastauteur

We vragen met enige regelmaat aan bekende of minder bekende Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan Stadslog. Of dergelijke Rotterdammers komen zèlf met relevante stukk...

Bekijk profiel