Gemeente Rotterdam geeft 'ridicuul antwoord'

2-7-2018 00:05

Door Gastauteur

Manuel Kneepkens maakt gehakt van schriftelijke reactie 'senior beleidsadviseur Cultuur' 

Geachte Mevrouw Smit, beste Olga

Dank voor de beantwoording van mijn vraag dd 2 februari (!) 2018. Helaas, kan ik er geen genoegen mee nemen. Er schort namelijk het nodige aan dit antwoord.

Op mijn vraag of er iets aan de disbalans aan mannelijke en vrouwelijk beelden in de Stadhuistuin kan worden gedaan, wordt een retorisch antwoord gegeven. Eigenlijk het antwoord op een andere vraag: is er wat de beeldenvoorraad in de openbare ruimte van heel Rotterdam een onbalans tussen vrouwen en mannenbeelden?

Volgens u niet. Waarna u het cijfer 12% vrouwelijke beelden noemt. Dat is toch echt disproportioneel weinig. Hoe zich dat verhoudt tot het percentage mannenbeelden blijkt niet uitgezocht. Dat moet alsnog. Hoe kunnen we anders weten of er van balans sprake is? Nu behoud ik mijn zeer grote twijfels.

Ook schort er het nodige aan de lijst van beelden in de stad en hun makers. Laten we beginnen met de makers. Van de 91 door u genoemde beelden blijken er slechts zeven gemaakt door vrouwen. Dat haalt zelfs de door u genoemde 12% niet! Van de 91 genoemde vrouwenbeelden zijn er zes (!) die als eerbewijs kunnen gelden van vrouwen die werkelijk bestaan hebben: Wilhelmina, Annie de Reuver, Rita Reijs, Mitsey Smeekens en Fanny Blankers Koen. Waarom Anna Blaman er niet bijstaat is mij een raadsel. Of is dat omdat haar monument niet haar zelf afbeeldt, maar haar motorfiets?  De rest betreft symbolische vrouwenbeelden.

Helemaal ridicuul wordt als het Van 't Hoffmonument en het Pieter Calandmonument als vrouwenbeelden worden meegeteld. Zijn beide Heren aan gene zijde, in het Hiernamaals soms transgender geworden? Dat is dan groot nieuws.

In afwachting van uw antwoord.

Hart. groet

Manuel Kneepkens

 

Geachte heer Kneepkens,

Wij zijn u nog een reactie verschuldigd op uw mail van 2 februari 2018. U wijst ons in uw brief op de volgens u bestaande onbalans van beelden in de stad, waar het mannelijke en vrouwelijke beelden betreft. U stelt voor die balans te herstellen door in de Stadhuistuin ook een beeld van Venus-Aphrodite en van Minerva-Pallas Athene te plaatsen.

Na overleg met het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam laat ik u weten dat de gemeente aan uw verzoek niet tegemoet zal komen. Rotterdam beschikt, misschien niet specifiek in de Stadhuistuin maar wel in de stad als geheel, over zeer veel beelden van vrouwen en beelden van vrouwelijke kunstenaars (beeldhouwers en schilders in de openbare ruimte). Een ruwe berekening van het Centrum Beeldende Kunst leert dat ruim 12% van alle beelden in de stad vrouwenfiguren zijn. Waaruit niet de conclusie getrokken mag worden dat 88% van de collectie uit mannenfiguren bestaat; tot de collectie behoren veel figuratieve en abstracte kunstwerken die helemaal geen mensfiguur verbeelden. Er is naar onze mening dan ook geen sprake van een onbalans in de collectie. Een overzicht van vrouwelijke beelden in Rotterdam stuur ik u als bijlage bij deze reactie mee.

Wij hopen uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Groet,
Olga Smit
Senior Beleidsadviseur Cultuur 

Afbeelding / www.bkor.nl

Rubriek Gastbijdrage

Gastauteur

We vragen met enige regelmaat aan bekende of minder bekende Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan Stadslog. Of dergelijke Rotterdammers komen zèlf met relevante stukk...

Bekijk profiel