Wie stopt de burgemeester?

3-4-2018 13:27

Door Gastauteur

Aboutaleb is dwingeland richting horeca, zónder democratische tegendruk

Kunt u zich een land en een stad voorstellen waar de burgemeester horecazaken sluit, vergunningen intrekt en ondernemers in de media zwart maakt zonder dat sprake is van een veroordeling door een onafhankelijke rechter? U hoeft niet ver te zoeken, het is Nederland en de stad is Rotterdam. Ja, onze burgemeester die zo populair is bij mensen die iets meer op afstand staan, bezigt dit soort praktijken. Hij gebruikt of beter gezegd 'misbruikt' het bestuursrecht als hij strafrechtelijk z'n zin niet krijgt of het geduld niet heeft. In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van Rotterdam is namelijk opgenomen dat als een ondernemer in enig opzicht 'slecht levensgedrag' vertoont dat de burgemeester kan ingrijpen. Aboutaleb had in het debat nog zó beloofd deze term niet te misbruiken, dat wil zeggen: niet zomaar zaken dicht te gooien of vergunningen in te trekken als niet onomstotelijk en onafhankelijk bewezen is dat iemand ook daadwerkelijk willens en wetens de regels aan zijn laars lapt. In de praktijk gedraagt hij zich anders. Hij sluit zaken voor maanden of trekt vergunningen doodleuk in als hij zélf vindt dat iemand van slecht levensgedrag is. Dit is een bizarre en pijnlijke ondermijning van de democratische rechtstaat, want in Nederland ben je pas schuldig als dat ook bewezen is en onafhankelijk getoetst door een rechter. Daar doet Aboutaleb dus niet aan.

Topje ijsberg

Club Vie, coffeeshop NEMO op de Nieuwe Binnenweg, eethuis Hung Kee op de Witte de Withstraat, coffeeshop Middelland en café Playa in Rotterdam-Feijenoord... Ze vormen het topje van de ijsberg. Ondernemers procederen zich suf om hun gelijk te halen, maar vaak is het kwaad dan al geschied. De burgemeester koopt tijd en procedeert gewoon door, ook al krijgt hij van diverse rechters een tik op zijn vingers. Hij jaagt hiermee niet alleen de gemeenschap op torenhoge kosten van dure advocatenkantoren en schadeclaims, maar belemmert ook ondernemerschap en zit de levendigheid van de stad in de weg. Zijn favoriete target? Drank en drugs, café's en coffeeshops dus. Dat de rechter of zelfs de Raad van State hem regelmatig in het ongelijk stelt, lijkt hem niet te deren.

Plan C

Soms gaat Aboutaleb zelfs zover, dat hij vooraf bij de aanvraag van bijvoorbeeld een 24-uursvergunning een onveilige situatie suggereert, terwijl daar geenszins sprake van is, laat staan enig bewijs  Hiervan was sprake bij Plan C in de Oude Haven. De nieuwe ondernemers wilde extra investeren in veiligheid, horeca-stewards buiten waken over de nachtrust van bewoners en de operationele politiediensten zagen het zitten. Maar hoogstpersoonlijk weigerde de burgemeester een vergunning. In de gemeenteraad werd hij ter verantwoording geroepen en suggereerde hij dat de veiligheid bij deze ondernemers in het geding was. Volstrekte flauwekul, maar zo verzekerde de burgemeester de raad: u moet mij maar vertrouwen. De zogenaamde informatie wilde hij niet delen, ook niet in datzelfde vertrouwen. Geen enkele vorm van democratische controle dus!

De twee gezichten van Aboutaleb

De stad heeft een burgemeester van twee gezichten. Groots in zijn uitspraken, waar hij regelmatig de internationale media mee haalt. De burgemeester ligt bij de meeste Nederlanders en Rotterdammers dan ook goed. Want op die beelden gaan velen af. Het geeft veel Nederlanders en Rotterdammers een gevoel van trots. Maar diezelfde burgemeester heeft ook een andere, kleinere kant. Waarbij hij aan een kliekje bewoners, zoals in de Oude Haven, laat zien wie de baas is in Rotterdam.

Wie is de baas?

Aboutaleb heeft gelijk, hij is de baas. Tenminste, hij gedráágt zich als de baas en komt ermee weg. Niemand stopt hem. De gemeentelijke dienst Veiligheid, die ook echt wel inziet dat de burgemeester vaak op basis van zijn stokpaardjes in juridisch opzicht kansloze en dure routes volgt, voert braaf en loyaal de stalorders uit. Horecawethouder Visser (D66) kijkt ook de andere kant op, terwijl hij nu juist was aangesteld om tegendruk te geven. Maar ook de gemeenteraad kijkt vooralsnog de andere kant op. In de vorige gemeenteraad was er geen meerderheid die de burgemeester democratisch wilde controleren op zijn optreden. In Den Haag is er een commissie 'stiekem' waarbij het kabinet onder geheimhouding bepaalde veiligheidsinformatie deelt met volksvertegenwoordigers zodat zij kunnen controleren of sprake is van op feiten gebaseerde besluitvorming. In Rotterdam vonden partijen als PvdA, CDA en Leefbaar Rotterdam dat niet nodig en ontbrak het aan een meerderheid. Onze hoop is dus gevestigd op de kersverse gemeenteraad van Rotterdam die met partijen als VVD, GroenLinks en D66 op het middenveld een progressievere koers wil gaan varen.

Nieuwe raadsleden

Maar laten de nieuwe raadsleden ook in democratisch opzicht hun tanden zien? We gaan het zien. Want de volgende casus dient zich ongetwijfeld op korte termijn aan. Dwingen nieuwe raadsleden direct democratische controle op dit soort besluiten van de burgemeester af en laten ze zich niet in de luren leggen? Dan zal de burgemeester voortaan dimmen. Maar als hij ook met deze raad direct aan het langste eind trekt, is de bestaande code bevestigd: als het om sluiting van café's en coffeeshops gaat en om het intrekken van vergunningen, kijkt de democratie in Rotterdam even de andere kant op en heeft Aboutaleb een vrijbrief én blanco cheque.

Jos Verveen*

*Jos Verveen was raadslid in de periode 2010-2018 en deed onder andere horeca en cultuur. Hij rollebolde regelmatig met de burgemeester door het stadhuis als het over 24-uursvergunnningen ging, de sluiting van terrassen en vergunningen voor evenementen. Met succes wist hij een voorstel van Aboutaleb te torpederen om alle terrassen, ook in de binnenstad, voortaan om 23.00 uur te laten sluiten. Jos Verveen is sociaal ondernemer en één van de ambassadeurs van de a-politieke partij Stadsinitiatief Rotterdam. 

Rubriek Gastbijdrage

Gastauteur

We vragen met enige regelmaat aan bekende of minder bekende Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan Stadslog. Of dergelijke Rotterdammers komen zèlf met relevante stukk...

Bekijk profiel