DE STERKE SEKSE?

5-8-2014 19:17

Door Stefan van Hoek

Mannen komen van Mars; vrouwen voeren iets in hun schild

Mannen komen van Mars; vrouwen hebben een dubbele agenda

Mannen komen van Mars; vrouwen draaien om de hete brij heen

Mannen komen van Mars; vrouwen doen of ze van niets weten

Mannen komen van Mars; vrouwen zeiken aan de kop van Marsmannetjes

Mannen komen van Mars; vrouwen hebben geen zin

Mannen komen van Mars; vrouwen zijn te moe

Mannen komen van Mars; vrouwen vragen of het ook een andere keer kan

Mannen komen van Mars; vrouwen willen iets met 'de kids' gaan doen

Mannen komen van Mars; vrouwen 'shoppen'

Mannen komen van Mars; vrouwen moeten ineens studeren omdat ze ooit ergens in een verre verte nog een examen voor iets vaags moeten doen om een nog veel vager diploma te halen

Mannen komen van Mars; vrouwen zijn heimelijk alsof het woord 'heimelijk' speciaal voor hen is uitgevonden

Mannen komen van Mars; vrouwen knippen hun haar zelf bij, verzieken dientengevolge hun kapsel en verzieken vervolgens hun financiële huishouding door de dag erop € 120,- kwijt te zijn aan het laten repareren van de schade door een zich kwaliteitsknipper wanende én noemende kapper, die dit zonder met de ogen te knipperen doorberekent in zijn prijs.

Mannen komen van Mars; vrouwen zouden slechts vanwege het prijsniveau best naar binnen willen mogen bij Schorem Haarsnijder en Barbier

Mannen komen van Mars; vrouwen zeggen gewoon dat mannen 'paranoia zijn' als die hen van heimelijkheid betichten en vinden het vervolgens vreemd dat ze een corrigerende tik krijgen omdat het 'paranoïde zijn' of 'aan paranoia lijden' is

Mannen komen van Mars; vrouwen houden van ellenlange series zeikboeken over de mythe dat mannen van Mars en vrouwen van Venus zouden komen

Mannen komen van Mars; vrouwen hoeven geen problemen die er niet zijn te zoeken om ze tóch te vinden

Mannen komen van Mars; vrouwen ontkennen die urgente e-mail te hebben ontvangen, omdat de internetverbinding tussen Mars en Venus eruit lag, terwijl de mail slechts over een afstand binnen het Rijnmondgebied werd verstuurd, maar er een onderwerp in wordt aangeroerd waaraan ze hun vingers liever niet branden

Mannen komen van Mars; vrouwen zijn frigide, een raadselachtige aandoening waarvan mannen niets begrijpen, want die zijn immers – als ze al iets mankeren – gewoon impotent en slikken daartegen een pilletje, genaamd 'Viagra'

Mannen komen van Mars; vrouwen van Venus, maar de dochters van vrouwen komen op hun beurt dan weer op Aarde uit vrouwen zelf en op wat latere leeftijd beweren diezelfde dochters doodleuk dat ze van Venus komen, omdat ze een of andere serie zeikboeken van een of andere charlatan hebben gelezen, die ze zijn koopwaar bij Dr. Phil en/of Oprah hebben zien aanprijzen

Mannen komen van Mars; vrouwen eten een Mars (meestal een Mini-Mars, omdat ze aan de lijn, op dieet, aan het Sonjabakkeren of Dokterfranken zijn, lowcarb eten of – de Mini-Mars uitgezonderd – vasten alsof het het hele jaar ramadan is)

 

Mars en Venus draaien niet slechts door dezelfde Milky Way, maar tevens in hetzelfde zonnestelsel. En nog relatief in elkaars nabijheid ook. Een ezelsbrug om dit te onthouden luidt “My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pizza's”, die staat voor “Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto.”

 

In Nederland gelande Venus-types raken geheel in de war, aangezien de “A” van “Aarde” in de ezelsbrug nergens is terug te vinden en ze de “E” voor “Earth” niet als zodanig herkennen.

 

Oude, getondeusedeerde, tuinbroek dragende, het Engels enigszins machtig zijnde feministen vragen zich af waarom Father Never Served Them Nine Pizza's.

 

Het antwoord luidt: omdat er dan van die hele ezelsbrug betreffende de volgorde van de planeten geen spaan meer heel blijft, domme trut.

 

 

Afbeelding: www.debaard.nl

Rubriek Hoekig

Stefan van Hoek

Hij werd geboren en groeide op in de hoofdstad van de provincie Zeeland. Na het afronden van zijn atheneum-opleiding verhuisde hij naar Rotterdam om verder te schaven aan zijn mens...

Bekijk profiel