Het feest van de praktijk

Armoede is grotendeels oplosbaar. Als je maar genoeg bereid bent afscheid te nemen van bestaande ideeën en voorstellingen over armoede en je concentreert op het type duurzame hulpverlening dat in de praktijk écht werkt, kan Rotterdam armoede in enkele decennia verregaand terugdringen. Vandaar het woord ‘feest’ in de rubrieksnaam.

 

Rotterdam macaber décor van gevoelloze gijzelingen Het feest van de praktijk Drie onaangename waarheden over armoede Het feest van de praktijk Rotterdam armoedevrij in 2050 Het feest van de praktijk
Rotterdam bestrijdt de armoedebestrijding

In Rotterdam lijkt het armoedevraagstuk volledig klem te zitten in een ouderwetse en emotionele botsing tussen links en rechts. Het heeft er alle schijn van dat je óf menslievend en beschaafd bent en pleit voor het in stand houden van voorzieningen uit de 20-ste eeuwse welvaartsstaat óf een harteloz...

Het feest van de praktijk
De lange weg naar 'Hoe gaat 't met u?' (2) Het feest van de praktijk De lange weg naar 'Hoe gaat 't met u?' (1) Het feest van de praktijk Basisinkomen? Basisslimheid! Het feest van de praktijk
De ramp die we niet zien en niet bestrijden

Heb je er wel eens over nagedacht dat jouw ‘succes’ niet begonnen is met jouw eigen school- of sportprestaties, maar met een genetisch bepaalde ‘lucky shot’ in je moeders buik, waardoor alle voorwaarden om te presteren voor jou aanwezig waren? Als je een keer wat langer bij die gedachte stilstaat en...

Het feest van de praktijk
Laat het armoedebeleid meer om geld draaien Het feest van de praktijk Minder bemoeizorg door slimme bemoeizorg Het feest van de praktijk In Rotterdam is het nog 1980 Het feest van de praktijk

Pagina's