Het feest van de praktijk

Armoede is grotendeels oplosbaar. Als je maar genoeg bereid bent afscheid te nemen van bestaande ideeën en voorstellingen over armoede en je concentreert op het type duurzame hulpverlening dat in de praktijk écht werkt, kan Rotterdam armoede in enkele decennia verregaand terugdringen. Vandaar het woord ‘feest’ in de rubrieksnaam.

 

Bureaucratie hóudt van armoede Het feest van de praktijk Rotterdam laat armoede ongemoeid Het feest van de praktijk

Pagina's