Gemeentezakken, 2

26-1-2016 10:46

Door Eric Ruygers

Zelfs de lokale Ombudsman is geen garantie meer voor een begripvol gesprek en een heldere afwikkeling van zaken, getuige onderstaand relaas van Eric Ruygers.

In mijn vorige post, getiteld 'Gemeentezakken', vertelde ik mijn verhaal over onfortuinlijk toeval en vreemde gemeentelijke beslissingen.

Toch eens kijken of de gemeentelijke Ombudsman nog iets voor mij zou kunnen betekenen, dacht ik, dus stuurde ik haar daartoe een verzoek per e-mail, met mijn Stadslog-post als verklarende bijlage.

Enkele dagen later werd ik, jawel, gebeld door een medewerker van de Ombudsman, de heer B. Hij had het verhaal blijkbaar niet helemaal begrepen. Steeds weer kwam hij terug met de vraag waarom ik destijds niet binnen zes weken bezwaar had gemaakt. Het duurde best een tijdje eer het een en ander hem duidelijk werd.

Maar voor een beroep op de Ombudsman bleek de tijdstermijn (van 1 jaar) hoe dan ook verstreken. Bovendien liet hij weten dat hij geen inzage heeft in de gemeentelijke administratie en dus sowieso niets had kunnen doen...

Gezien de verstreken tijdstermijn was het zinloos om hem te vragen de Gemeentedienst Belastingen en heffingen ertoe te zetten zélf haar administratie even in te kijken, opdat ze haar fouten zou ontdekken.

Twee dagen later ontving ik een brief, waarin nog eens werd uiteengezet waarom geen onderzoek wordt ingesteld. De verstreken termijn van indienen wordt daarin als secundaire reden aangedragen. De primaire reden is, godbetert, dezelfde als eerder opgegeven door de gemeente:

De boetes die u in 2013 van de gemeente hebt ontvangen zijn besluiten. Uit uw e-mail begrijp ik dat u het inhoudelijk niet eens was met deze besluiten. De juiste procedure om dit aan de gemeente te laten weten, was het indienen van bezwaarschriften en was van de boetes op de hoogte omdat u ze ook per post thuis hebt ontvangen. U was daardoor in de gelegenheid om tijdig bezwaarschriften in te dienen. Dit had u echter binnen 6 weken na de besluiten moeten gebeuren. U hebt dit toen niet gedaan en daarmee zijn de besluiten van de gemeente vast komen te staan. Een klachtenprocedure verandert daar niets aan.

Kent u de stijl van Tante Betje? In de derde zin iets wat erop lijkt. Misschien ten gevolge van duizeligheid door denken.

Als klap op de vuurpijl volgt dan:

In uw klacht lees ik ook geen aanknopingspunten om aan te nemen dat sprake is van een evident onjuiste beslissing van de gemeente.

Fantastisch!

Het ware lichter verteerbaar geweest als de Ombudsman de verstreken termijn als enige reden tot onontvankelijkheid had opgegeven, in plaats van het hierboven geciteerde.

U was in de gelegenheid... ja, maar ik had nog geen aanleiding de gelegenheid te baat te nemen; de adresverwisseling was nog niet aan het licht gekomen.

Ik legde me er maar bij neer dat ik schuldig was, want tegen de gemeente boks je niet op. Is er iemand onder u die in dat geval zou gaan roepen 'ik was het niet!?' Wanneer je een bekeuring voor door rood licht rijden krijgt, ontvang je de flitspaal-foto als bewijs. Misschien kan de gemeente foto's meesturen van in vuilniszaken aangetroffen adresgegevens. Dan kan ze ze zelf ook nog eens onder de loep nemen en zich afvragen waarom ze die in vredesnaam naar mij zouden sturen.

(PS: omdat er aan het relaas van Eric Ruygers een meer dan treurig en onrechtvaardig randje zit, hebben we beide Stadslog-posts rechtreeks naar Anne Mieke Zwaneveld, de Rotterdamse Ombudsman, gestuurd, met het uitdrukkelijke verzoek een meer bevredigende reactie te geven - red. Stadslog)

Rubriek Ruygoord

Eric Ruygers

Eric Ruygers, dichter met een zachte 'g' en een Rotterdamse pa, liet zich op de Maasgolven richting zeegat drijven. Klom op het Noordereiland even aan wal voor een broodje ...

Bekijk profiel